Zeka Testleri

Zeka Testleri

1-WİSC-4 ZEKA TESTİ (WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ-IV)

Wisc-4 zeka testi 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Wisc-r testinin 1980’li yıllarda geliştirilmiş olmasına kıyasla oldukça yeni, Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ülkemizdeki en kapsamlı ve en güvenilir zeka testi testidir.

Bu test bireysel olarak uygulanır. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

Wisc-4 Zekâ Testi  temel olarak çocuğun zeka seviyesini belirlemek için yapılır. Bunun yanı sıra aşağıda bahsedilen tüm yetenekleri öğrenmek yaşının altı veya üstünde giden yetenekleri tespit ettikten sonra doğru yönlendirebilmek için uygulanır.

Test dört ana bölümden oluşmaktadır:

  1. Sözel kavrama (5 ayrı alt testten oluşur): Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.
  2. Algısal akıl yürütme (4 ayrı alt testten oluşur): Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.
  3. Çalışma belleği (3 ayrı alt testten oluşur): Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.
  1. İşlemleme hızı (3 ayrı alt testten oluşur): Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

Testin süresi testi alan öğrencinin yapış hızına bağlı olarak 50 dakika ile 90 dakika arasında değişmektedir.

Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır.

2-Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet Zeka Testi zihinsel performansları belirlemek amacıyla uygulanan 2 yaştan başlayarak yetişkinlere  uygulanan bireysel zeka testidir.  Stanford Binet Zeka Testi uygulaması sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilir.

Çocukların zihinsel gelişimi anne karnında başlayıp 5 yaşına kadar şekillenir. Zekanın yaklaşık yüzde 80’i bu yaşa kadar oluşur. Çocuğu tüm hayatı boyunca etkileyecek zihinsel-anatomik yapılar, beceriler ve sosyal özellikler bu sayede gelişir. Bu nedenle çocuğun zeka gelişimi için en önemli dönemler okul öncesi yıllarıdır. Bu yıllarda çocuğun zihinsel gelişim seviyelerini belirleyip doğru yönlendirmek çok önemlidir.

Kavram bilgisi, dil gelişimi, ilişki kurma, iletişim kurup sürdürme, zıt kavramları anlayabilme ve tanımlayabilme, benzerlikler, motor beceriler, kısa süreli bellek, dikkati sürdürme gibi beceriler ölçülür.

Testin süresi testi alan öğrencinin yapış hızına bağlı olarak 45 dakika ile 90 dakika arasında değişmektedir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır.