Kişilik Testleri

Kişilik Testleri

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri kapsamlı bir kişilik testidir. En önemli özelliği kişilik bozukluklarını da ölçümleyebiliyor olmasıdır. Sonuçları klinik doktor tarafından onaylanır. Psikolojik sorunları ortaya koyması açısından çok farklı bir testtir. Uzun ve kısa versiyon olmak üzere ikiye ayrılır. Uzun versiyon 567 sorudan, kısa versiyon 370 sorudan oluşmaktadır. Yaklaşık 60 ile 90 dk. arasında yanıtlandırılabilmektedir.

Bu testin gerçek amacı klinik olup iş yaşantısında kullanılmasının en önemli nedeni gerçekten çok spesifik özel pozisyondaki kişilerin psikolojik bir probleminin olup olmadığının ortaya konulmasıdır.

MMPI-2’nin amacı kişilik bozukluklarını tespit etmek olduğundan sorularda buna göre hazırlanmıştır. Testin sonucunda aşağıdaki kişilik bozuklukları ile ilgili klinik psikoluğumuz tarafından resmi bir rapor hazırlanır.MMPI’da;

 • Depresyon
 • Hipokondriaziz  hastalık hastalığı
 • Histeri-konversiyon
 • Psikopatik sapma(kişilik bozukluğu)
 • Kadınlık-erkeklik(cinsel sapma)
 • Paranoya(aşırı şüphecilik)
 • Psikasteni(Saplantı-takıntılı düşünce bozukluğu)
 • Şizofreni
 • Hipomani(manik bozukluk-aşırı duygu patlamaları)
 • Sosyal içe dönüklük
 • Yalan
 • Aşırı savunmacı kişilik ölçülüp değerlendirilir.