Bireysel Terapi

Bireysel terapi, davranış değişikliğini kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen terapist ve danışan arasında güven ilişkisiyle oluşan terapotik süreçtir. Terapi sürecinde danışanlar kendileriyle ve kaçındıkları erteledikleri sorunlarla yüzleşme fırsatı bulurlar. Yalnız bu tecrübeyle atılması gereken adımları içerir. Kişinin değiştirmek istediği davranış yada rahatsızlıklar terapi sürecindeki teknikler ile daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Doğru zamanda atılan adımlarla kendisine şefkat duymaya, benlik saygısını artırmaya, karar verme durumlarını daha kolay atlatmaya başlar. Yaşadığı sorunların çözüm yollarının kendi içinde var olduğunu keşfeder ve bu kaynakları nasıl kullanması gerektiğini öğrenir.

 

Bireysel Terapiye Ne Zaman Gidilmeli?

Bireysel terapi tanısı konmuş (depresyon, anksiyete boz.,kişilik bozuklukları v.b.) ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı gibi, ilişki sorunları, stresle veya öfkeyle başa çıkma, kariyer planlama gibi diğer kişisel gelişim alanlarında da rahatlıkla kullanılabilir. İster ruhsal alandaki sorunlar, ister kişisel gelişim alanı olsun işlevselliğimizi kaybetmemize neden olabilecek ve hayat kalitemizi olumsuz etkileyen bu durumlar için hiç vakit kaybetmeden terapi desteği alabilirsiniz.

Terapiyi Kimler Yapabilir ve Faydası Nedir?

Terapi yapabilmek için lisans diploması üzerine “Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ” alanında master veya doktora yapmış olmak gerekmektedir. Eğitimini tamamlamış kişiler kendi isteklerine göre belirledikleri terapi yöntemleri doğrultusunda gerekli saat pratik ve teori eğitimini tamamlayarak terapi yapabilmeye hak kazanırlar. Terapistin çantasında birçok farklı terapi yönteminin olması tedaviye daha fazla destek olabileceği anlamını taşımaktadır. Danışanı yakından tanıyan terapist onun için gerekli olan terapi yöntemi yada yöntemlerini uygulayarak en iyi sonuca ulaşmayı hedefler.Bireysel Psikoterapide çalışılan sorunlara örnek olarak;

 

 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Kaygı Bozuklukları
 • Fobiler
 • Yas
 • Somatoform Bozukluklar
 • Cinsel Bozukluklar
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Geçmiş Olumsuz Yaşantılar
 • İletişim Bozukluklar
 • Kendine Güven Bozukluklar
 • Motivasyon Bozukluklar
 • Terapide Kullanılan Yöntemler
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Sanat Terapisi
 • Şema Terapi
 • EMDR

 

Kaynakça

1.American Psychological Association. (2012)

2.Goodwin, James C. (2008)

3.Public Broadcasting Service. (2002)