Makaleler

Cinsel kimlik bozukluğu , kadın ya da erkeğin karşı cins ile olan kuvvetli özdeşimi ve kendi cinsiyetinden ötürü duyduğu yüksek stres ile karakterize bir tanıdır. Cinsel kimlik bozukluğuna sahip kişiler karşı cinsin özelliklerini taşıdıklarına inanır ve karşı cinsin tavırlarını ve duygularını takınır. Cinsel kimlik bozukluğu......

0-6 yaş arası dönem temel alışkanlık ve becerilerin yanında toplumsal ve ahlaki değerlerin kazanıldığı, gelişen zihinsel yetenekler sayesinde öğrenmenin en hızlı olarak gerçekleştiği yaşam periyodudur. Bu dönemde kazanılan davranış biçimleri hayatın sonraki dönemlerinde alışkanlık olarak edinilip, tüm yaşam boyunca süreklilik gösterdiğinden; ”çalışkanlık, paylaşmayı bilme, işbirliği......

Benlik saygısı bireyin kendisinde memnun olma ve kendisini değerli hissetmesi demektir. Benlik kavramı, kişiliği tümüyle etkiler. Bu duruma bakarak, benliğin sosyal, kültürel, ailevi, bedensel durumların etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve bireyin kendisini anlama biçimi olduğunu söyleyebiliriz.Yani benlik; bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan ve kişinin......

Üzülmeye yetişkinken mi başlarız.. Hayal kırıklıklarımızı, isteklerimizi ertelemek zorunda kalmalarımızı yetişkin yaşlarda mı ilk kez deneyimleriz.. Çocuk ruhu üzülmez mi, üzülse de hemen unutur mu, istekleri basit olduğu için hüzünleri de yüzeyel midir.. Kardeşi doğduğunda ikinci plana itilme hissini anlamlandırma çabası basit midir onun için........

Öyle alışkınız ki artık sokaklarda annesi istediği oyuncağı almadı diye kendini yerlere atıp öfke nöbetleri geçiren çocuk portresi görmeye… Ya da yemeğini bitirmeden parka gidilmesine izin verilmediği için anne ve babaya tekme ve yumruklarla saldıran öfke kontrol sorunu yaşayan çocuklarla karşılaşmaya… Bu manzara artık insanlara......

Terörün sosyal, duygusal ve ekonomik boyutlarının yanında psikolojik etkileri de vardır. Her çocuğun teröre verdiği tepki farklı olabilir. Çocuğun algılama şekli, yaş düzeyi gibi etkenler psikolojik süreci etkilemektedir. Çocuklarda oluşabilecek en olumsuz etki güven duygusunun zedelenmesi olacaktır. Çocuklar kendilerinin de tehlikede olduğu düşüncesiyle olumsuz tepkiler gösterebilirler. Güven duyguları zedelendikçe......

Cinsellikle ilgili konular,cinsel problemler ve çocuklara cinsellik hakkında bilgilendirme ülkemizde kaçınılan,konuşulmaması gereken ve insanların utanmasına sebep olan alanlardır.Bu nedenle kulaktan dolma bilgilerle ve herhangi bir problemde uzmanlara danışılmadığında cinsellikle ilgili yanlış bilgilendirme oluşmaya başlar. Yaşanılan dünyanın her geçen gün değişim göstermesi kültür ve gereksinimlerimizin farklılaşması......

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) dikkatin dağınık olması, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olmak üzere 3 temel belirti ile kendini gösteren çocukluk çağının en sık görülen nörogelişimsel farklılığıdır. Ülkeden, coğrafyadan, milletten, kültürden bağımsız olarak sıklığı tüm dünyada  % 5-8 olup diğer bilinen bir çok çocukluk çağı hastalığından......

Özel anlamlar atfedilerek diğer günlerin sıradanlığından kurtulmak gibi masum bir amaç veya günümüz toplumunda tüketimin arttırılmasının dayanılmaz cazibesine teslim olunması gibi duygusallıktan uzak bir gaye..Nedeni ne olursa olsun artık es geçildiğinde açığa düşülen, kutlanılmadığında yadırganan bir çok günümüz var. Son dönem popülaritesi artan bu günler......

Yaşadığımız düzende belli kalıplara uymak ve topluma faydalı olmak gibi hükümlülüklerimiz vardır. ‘’Ürettiğin ve tükettiğin kadar değerlisin. ‘’ anlayışı nedeniyle genç ve sağlıklı olmayı toplumun zorunlu değerleri arasında görmek durumunda kalmaktayız. Bu anlayış nedeniyle engelli, yaşlı ya da hasta bir birey olmak toplum tarafından dışlanma......

Kıskançlık, sevilen birinin başkası ile paylaşılmasına katlanılamaması duygusudur. Bu duygu öfke, sevgi, mutluluk gibi temel duygularımız arasında yer almaktadır. Bu duygu ile çocuk 2 yaşında tanışmaya başlar. Kıskançlık, doğal olmakla beraber insanı içten içe huzursuz ve mutsuz eden bir duygudur. Kıskançlığın temelinde güvensizlik duygusu hakimdir.......

Takıntı yani obsesyon, içeriği genelde olumsuz duygular barındıran , kaygı ve huzursuzluk sendromuyla beraber gelen, tekrarlayan biçimde zihni meşgul edip, kişiyi baskı altında bırakan düşüncelerdir. Takıntılı olan kişiler durumun farkında olurlar ve ne kadar saçma gelirse gelsin , bu düşüncelerden kendilerini alamazlar. Obsesyon ve normal......

Okul Seçimi Okul ve öğretmen seçimi çocuğun eğitiminde kilit noktasıdır. Sonraki süreçte okul-aile iş birliği, çocuğun okula daha fazla uyum göstermesinde ve daha başarılı olmasında önemli katkılar sağlar. Okul seçiminde hem çocuğun ihtiyaçları hem de ailenin beklentileri ve imkânları göz önünde bulundurulmalıdır. Okul ile ilgili......

Okul reddi, okulların başladığı dönemlerde veya uzun tatil dönüşlerinde okula gitme isteksizliği, okula gitmeken kaçınmak için yoğun uğraş ve en nihayetinde okula gitmeyi reddetme ile kendini gösteren, okul saati yaklaştığında aşırı korku, öfke patlamaları ve mutsuzluğun yanında bulantı, kusma, karın ağrısı gibi fiziksel semptomların da......

Peki Çocuğunuzun Okulu Reddetmesinin nedeni ya sizseniz? Okul, çocuklar için toplumsallaşmanın başlangıcıdır. Okula başlamak her yeni şeye başlamak gibi kaygı uyandıran bir durumdur. Okula yeni başlayan çocuklar için anne babalarından ayrılmak, yeni bir ortama uyum sağlamaya çalışmak, yeni kurallar öğrenmek, sosyal ilişkiler kurabilmek, kendini ifade......

Sınav öncesinde öğrenilen bir bilginin sınav sırasında kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine neden olan yoğun kaygı durumu sınav kaygısı olarak tanımlanır. Sınav kaygısı yaşayan bir öğrenci; Acaba sınavı kazanabilecek miyim? Arkadaşlarım kazanır ve ben kazanamaz isem Etrafımdakilerin yüzüne nasıl bakarım Daha hazır değilim sınava......

Sosyal fobinin temel özelliği kişinin diğerleriyle beraber olmaya maruz kaldığı sosyal ortamlara veya performans gerektiren durumlara inatçı, aşırı veya mantıksız korku duyması ve bu durumlardan kaçınmasıdır. Sosyal fobisi olan insanlar diğerleri tarafından zayıf, anksiyeteli veya aptal olarak yargılanacaklarından korkarlar. Utandırılmaktan ve aşağılanmaktan endişe duyarlar. Sosyal......

Gündem karne ve yarıyıl tatili. Tatil nasıl programlanmalı, çocuklarla karne konuşması nasıl yapılmalı? Karne bir yarıyıl boyunca yapılanların veya eksik kalan kısımların geri bildirimidir. Bu nedenledir ki karnede alınan notlar sürpriz değildir. Sene başından başlayarak öğrencinin performansını değerlendiren bir süreçtir. Sadece çocuğun ders başarısı ya da başarısızlığının göstergesi......

Teknoloji çağına önemli bir adım attığımız günlerde çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatları ve geleceğe bakış açıları şüphesiz eskiye oranla hızla değişim gösteriyor. Yaklaşık 20-30 yıl geriye döndüğümüzde çocukların ve gençlerin hayatlarında bilgisayar ve telefon gibi cihazlar yerine radyo ve gazete tarzında iletişim araçları yer alıyordu. Her......

Değerli Anne ve Babalar, Yoğun bir senenin ardından tatil zamanı geldi çattı. Okullar kapandı. Şimdi dinlenme zamanı. Tatil herkes için farklı anlamlar içerebilir. En önemli nokta okul dönemindeki kuralların daha esnek bir şekilde devam etmesi gerektiğidir. Çocuklarınız yaz tatilini verimli geçirebilmesi için neler yapabilirler? Karneler alındıktan sonra bir senelik süreci......